แนะนำ ป้ายเตือน งานก่อสร้าง ช่วยเพิ่มความปลอดภัย

ป้ายเตือน งานก่อสร้าง ช่วยเพิ่มความปลอดภัย

ถึงแม้ว่าการทำ งานรับเหมาก่อสร้าง ของเรานั้นจะได้รับค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูง แต่ก็เป็นงานที่มาพร้อมกับความเสี่ยง ทำให้มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานได้ง่าย ดังนั้น บริษัทรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ จึงต้องมีการติดตั้ง ป้ายเตือน งานก่อสร้าง เอาไว้เป็นสัญลักษณ์เพื่อแจ้งเตือนว่าในขณะนี้กำลังมีการทำงานก่อสร้างอยู่

ซึ่ง ป้ายเตือน เหล่านี้นะคะ ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งคนที่ทำงานก่อสร้าง , คนที่เข้ามาเยี่ยมชมงาน , และผู้คนที่สัญจรไปมาในบริเวณที่มีการทำงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี แล้วที่สำคัญนะคะยังช่วยป้องกัน และก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากงานก่อสร้างได้อีกด้วย 

ในบทความนี้นะคะ ชาว swnp อย่างเราก็เลยขอหยิบเอาเกร็ดสาระ (น่ารู้) เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ เรื่อง : การติดตั้งป้ายเตือนในงานก่อสร้าง มาให้ทุกคนได้ดูได้อ่านกัน เพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีความรู้เกี่ยวกับป้ายเตือนที่ถูกติดเอาไว้ในงานก่อสร้างกันมากขึ้นนั่นเองค่ะ 

ป้ายเตือน งานก่อสร้าง มีกี่ประเภท

สำหรับ ป้ายเตือน ที่มักจะถูกติดตั้งเอาไว้ในงานก่อสร้าง จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน คือ ป้ายเตือน , ป้ายข้อบังคับ , ป้ายข้อห้าม , และป้ายข้อมูล โดยป้ายแต่ละประเภทก็จะมีการใช้คำ และให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ 

1.. ป้ายเตือน หรือ Warning Signs : ใช้เพื่อเตือนให้ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะทำงานก่อสร้างตรงจุดนั้นได้ เช่น

 • ป้าย ระวังวัตถุตก : เตือนให้ระมัดระวังวัตถุก่อสร้าง ที่อาจตกลงมาในขณะที่มีการทำงานก่อสร้างบนพื้นที่สูงๆ ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายได้
 • ป้าย ระวังไฟฟ้าแรงสูง : เตือนให้ระมัดระวังในจุดที่มีสายไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ที่อาจจะเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดได้

2.. ป้ายข้อบังคับ หรือ Mandatory Signs : ใช้เพื่อเตือนให้ทราบถึงข้อบังคับในการปฎิบัติงานของโครงการก่อสร้างนั้นๆ เช่น

 • ป้าย บังคับสวมหมวกนิรภัย : บังคับให้คนงาน และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อมีการเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงานก่อสร้าง
 • ป้าย ใส่อุปกรณ์ป้องกัน : บังคับให้คนงานใส่อุปกรณ์ป้องกันในการทำงานก่อสร้าง เช่น รองเท้าเซฟตี้ ถุงมือ แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และอาการบาดเจ็บในการทำงานก่อสร้าว

3.. ป้ายข้อห้าม หรือ Prohibition Signs : ใช้เพื่อเตือนให้ทราบถึงข้อห้ามต่างๆ ที่ไม่ควรปฎิบัติ หรือเข้าไปยุ่งตรงส่วนนั้น เช่น

 • ป้ายห้ามเข้า : ใช้เมื่อต้องการห้ามไม่ให้บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างตรงจุดนั้นๆ เพื่อช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดในงานก่อสร้าง
 • ป้ายห้ามสูบบุหรี่ : ใช้เมื่อต้องการห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในจุดนั้นๆ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้

4.. ป้ายข้อมูล หรือ Informational Signs : ใช้เพื่อแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือการทำงานก่อสร้าง เช่น

 • ป้ายบอกสถานที่ : เพื่อแจ้งให้ทราบข้อมูลสถานที่ต่างๆ ในโครงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ สำนักงานโครงการ , พื้นที่ในการเก็บวัสดุ
 • ป้ายบอกหมายเลขติดต่อฉุกเฉิน : เพื่อแจ้งให้ทราบเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบงาน เมื่อมีการเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในขณะดำเนินโครงการก่อสร้าง

ป้ายเตือน งานก่อสร้าง มีความสำคัญยังไง

การติดตั้งป้ายเตือนในงานก่อสร้าง นับว่าเป็นกฎเหล็กที่ผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคนจะต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานก่อสร้าง ซึ่งความสำคัญของการติดตั้งป้ายเตือนนั้น จะมีอยู่ทั้งหมด 4 ข้อหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้

 • เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย : ป้ายเตือนช่วยป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • เพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย : ป้ายเตือนเป็นกฎข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างที่รัฐบาลกำหนดขึ้นมา ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฎิบัติตาม
 • เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน : ป้ายเตือนช่วยให้การสื่อสารข้อควรระวังต่างๆ ระหว่างคนที่ทำงาน และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานนั้นเข้าใจได้ง่าย และมีความชัดเจนมากขึ้น
 • เพื่อสร้างความเชื่อมั่น : ป้ายเตือนเป็นกฎมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยที่มีความชัดเจน สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างได้

ป้ายเตือน งานก่อสร้าง ควรมีลักษณะแบบไหน

การทำป้ายเตือน เพื่อใช้ติดตั้งในงานก่อสร้างนั้นไม่ใช้เรื่องยาก แต่เราก็ควรออกแบบมาให้มีความเหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มความโดดเด่น ให้ป้ายเตือนของเรานั้นดูสะดุดสายตาของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยลักษณะของป้ายเตือนที่ดีนั้น จะต้องมีลักษณะดังนี้

 • สีสันต้องเด่นชัด ดูสะดุดตา : โดยสีที่ใช้จะแบ่งออกเป็น 3 สีหลักๆ ตามประเภทของปลาย คือ สีแดง = ใช้กับป้ายห้าม  ,  สีเหลือง = ใช้กับป้ายเตือน  ,  สีน้ำเงิน = ใช้กับป้ายบังคับ  
 • ข้อความต้องสั้น และกระชับ : เป็นคำ หรือประโยคที่เข้าใจได้ง่าย และมีความหมายที่ชัดเจน
 • ต้องมีรูปภาพ หรือสัญลักษณ์ : โดยจะต้องเป็นภาพ หรือสัญลักษณ์ที่มีความเป็นสากล เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ภาษาของเรา

คำแนะนำ.. ในการติดตั้ง ป้ายเตือน งานก่อสร้าง

อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะละเลยไม่ได้เลยก็คือลักษณะในการติดตั้งป้ายเตือน เพราะถ้าหากว่าเราติดตั้งส่งๆ ก็อาจจะทำให้ป้ายเตือนนั้นไร้ประโยชน์ เพราะคนเขามองไม่เห็นกัน ซึ่งข้อแนะนำในการติดป้ายเตือนนั้น มีดังนี้

 • ต้องติดตั้งป้ายเตือน ให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • ต้องติดตั้งป้ายเตือน ให้อยู่ในระดับสายตา เพื่อให้คนสังเกตเห็นได้ง่าย
 • ต้องทำการดูแลรักษาป้ายเตือนอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้ชำรุดเสียกาย

บทสรุป : ติดตั้งเถอะ ป้ายเตือน งานก่อสร้าง ช่วยเพิ่มความปลอดภัย

สำหรับการติดตั้ง ป้ายเตือน งานก่อสร้าง นับเป็นมาตรการสำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นสามารถเพิ่มความปลอดภัย ช่วยป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานก่อสร้างได้มากขึ้้น โดยป้ายเตือนที่ใช้ในงานก่อสร้างนั้น จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน คือ 

 • ป้ายเตือน หรือ Warning Signs : ใช้เพื่อเตือนให้ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะทำงานก่อสร้างตรงจุดนั้นได้ เช่น ป้ายระวังวัตถุตก , ป้ายระวังไฟฟ้าแรงสูง
 • ป้ายข้อบังคับ หรือ Mandatory Signs : ใช้เพื่อเตือนให้ทราบถึงข้อบังคับในการปฎิบัติงานของโครงการก่อสร้างนั้นๆ เช่น ป้ายบังคับสวมหมวกนิรภัย , ป้ายใส่อุปกรณ์ป้องกัน
 • ป้ายข้อห้าม หรือ Prohibition Signs : ใช้เพื่อเตือนให้ทราบถึงข้อห้ามต่างๆ ที่ไม่ควรปฎิบัติ หรือเข้าไปยุ่งตรงส่วนนั้น เช่น ป้ายห้ามเข้า , ป้ายห้ามสูบบุหรี่
 • ป้ายข้อมูล หรือ Informational Signs : ใช้เพื่อแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือการทำงานก่อสร้าง เช่น ป้ายบอกสถานที่ , ป้ายบอกหมายเลขติดต่อฉุกเฉิน

ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาร้านที่มีบริการ งานให้เช่า นั่งร้าน แบบเหล็ก  แบบถนน อุปกรณ์ก่อสร้าง และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างทุกชนิด หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ชั้นนำที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบรี สิงห์บุรี ฯลฯ ที่เปิดให้ บริการรับเหมาก่อสร้าง อย่างครอบคลุมครบวงจร

เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ ไปจนถึงการก่อสร้างคลังสินค้า สร้างโกดังสินค้า สร้างโรงงาน สร้างฟาร์ม สร้างอาคารประกอบ สร้างอาคารพานิชย์ สร้างบ้านโครงการจัดสรร สร้างถนน และงานก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย 

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ของเรานั้น ก็พร้อมที่จะให้บริการทุกคนได้เป็นอย่างดี ด้วยทีมงานก่อสร้างที่มีความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างทุกๆ ประเภท ทำให้ผลงานก่อสร้างที่ออกมานั้นมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักสากล และเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้เรายังให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้วยการคิด และประเมินราคาได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรม รวมถึงสามารถควบคุมงประมาณในการก่อสร้างได้ใกล้เคียงกับความต้องการของทุกคน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อเรา เพื่อพูดคุยเรื่องงานรับเหมาก่อสร้างกับบริษัท ก็สามารถโทรหาได้ที่เบอร์ 097-0036040 นี้เลยค่ะ ทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษาทุกโครงการ 

คลิ๊ก !! ดูผลงานเพิ่มเติ่มของเราได้ที่นี่

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร พร้อมเปิดให้เช่านั่งร้าน แบบเหล็ก อุปกรณ์ก่อสร้าง และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างทุกชนิดในราคาที่เหมาะสม และยุติธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

one × three =

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า