WELCOME TO SWNP

บริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร

     บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (SWNP) เราคือ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ชั้นนำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ทั้งในส่วนงานของภาครัฐ และภาคเอกชน ผ่านการทำงานของบุคลากรมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานก่อสร้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสำนักงาน งานก่อสร้างบ้าน งานก่อสร้างโรงงาน งานก่อสร้างโกดัง งานก่อสร้างคลังสินค้า งานก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ งานก่อสร้างถนน งานก่อสร้างลานคอนกรีต ฯลฯ ทำให้งานก่อสร้างในทุกๆ โครงการที่ผ่านมานั้น มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และตอบโจทย์กตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกคนได้อย่างลงตัว

เพราะเราตระหนักเสมอว่า..

“ผลงานที่ลูกค้าได้รับนั้น จะต้องตอบโจทย์ลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกคน”

อ่านเพิ่มเติม ติดต่อเรา
รับเหมาก่อสร้าง
วิธีการเลือกใช้ แบบ เหล็ก และ แบบ เหล็ก เสา

บริการให้เช่านั่งร้าน-แบบเหล็ก

     นอกจากนี้ บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ของเรา ยังเปิดให้บริการ ให้เช่านั่งร้าน ให้เช่าแบบเหล็ก ให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง และเครื่องจักรหนักทุกชนิด ในราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ควบคู่ไปกับงานรับเหมาก่อสร้าง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับช่างก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้าง ในเขตอยุธยา สระบุรี กรุงเทพ และปริมณฑล ที่ต้องการเช่านั่งร้าน-แบบเหล็กไปใช้ในการทำงานก่อสร้าง

เช็คราคาเช่านั่งร้าน-แบบเหล็ก

ที่ SWNP เราดูแล เรื่องงานรับเหมาก่อสร้าง ให้อย่างครอบคลุม

รับเหมาก่อสร้าง

งานสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง

เรามีบริการสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำโดยวิศวกรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์

บริษัทรับเหมา สร้างโรงงาน

งานออกแบบก่อสร้าง

เรามีบริการออกแบบก่อสร้างตามความต้องการของลูกค้า โดยมัณฑณากร และวิศวกรมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานโดยเฉพาะ

ระบบไฟฟ้าภายในอาคารก่อสร้าง

งานระบบสาธารณูปโภค

เรามีบริการดูแลเรื่องการติดตั้งไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โดยทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญ

การสร้างบ้าน

งานรับเหมาก่อสร้าง

เรามีบริการรับเหมาก่อสร้างที่ครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ลงตัว

ผลงานที่ผ่านมาของ SWNP

ที่ SWNP เรามุ่งเน้นการทำงานรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักสากล เพื่อให้ลูกค้าทุกคนของเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และตอบโจทย์กับความต้องการได้อย่างลงตัว 

ดูผลงานทั้งหมดของเรา

จากผลงาน และประสบการณ์ทำงานก่อสร้างที่ผ่านมา..

     จะเห็นได้ว่าทางบริษัท ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทใหญ่อย่างเครือ CP และบริษัทอื่นๆ ร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างอาคาร รวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกง่ายดาย และมีความถูกต้องในด้านกฎหมายมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของฟาร์มปศุสัตว์ ที่จะต้องมีการออกแบบให้มีความสะอาด และมีอากาศถ่ายเทได้ดี ซึ่งมูลค่าในการดำเนินงานแต่ละโครงการค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นงานสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่หลายไร่ จึงจำเป็นต้องมีราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม แต่ไม่เพียงเท่านั้น เพราะระยะเวลาในการดำเนินการเรายังสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นถึงแม้ว่างานที่จะได้รับมอบหมายจะเป็นงานที่เร่งด่วน แต่ทางบริษัทก็สามารถรับมือได้อย่างยอดเยี่ยม

วิสัยทัศน์

ในการทำงานของเรา

เราคือ บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ชั้นนำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีคุณภาพและยั่งยืน  

บริษัทรับเหมา สร้างโรงงาน

 Step 1 

 รับเหมาก่อสร้างครบวงจร 

เราคือ “บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ครบวงจร” มีบริการทั้งออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง ด้วยสถาปนิก มัณฑณากร และวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญ

อุปกรณ์นั่งร้าน

 Step 2 

 คัดสรรทีมงานที่มีคุณภาพ 

เราคือ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง “ที่มีการคัดเลือกคัดสรรทีมงาน และบุคคลากร” ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานทุกด้าน เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า

 Step 3 

 มีการรับประกันผลงาน 

เราคือ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่กล้า “รับประกันในคุณภาพของผลงานก่อสร้าง” ทุกๆ โครงการ เพราะเรามั่นในประสิทธิภาพ และคุณภาพ ของงานก่อสร้างที่ทำ

ข้อควรรู้ !! ก่อนเลือกจ้าง บริษัทรับเหมา สร้างโรงงาน

 Step 4 

 สร้างความน่าเชื่อถือ 

เราคือ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ ทำให้ลูกค้าภาครัฐฯ และเอกชนนั้น “เลือกใช้บริการด้วยความมั่นใจ” โดยการันตีได้จากผลงานที่ผ่านมา

พันธกิจ

ในการทำงานของเรา

เราคือ บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ชั้นนำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีคุณภาพและยั่งยืน  

บริษัทรับเหมา สร้างโรงงาน
  • เราจะดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ครบวงจร และตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า
  • เราจะสร้างสรรผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล และตรงต่อเวลาที่กำหนด
  • เราจะมุ่งมั่นจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
  • เราจะลดการสูญเสีย ที่เกิดจากการก่อสร้างให้เป็นศูนย์ เพื่อลดต้นทุนการทำงานให้ได้มากที่สุด 
  • เราจะเตรียมความพร้อมในการเข้าประมูลงานโครงการที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อยกระดับศักยภาพในการทำงานขององค์กรให้สูงขึ้น
  • เราจะพัฒนาองค์กร และบุคลกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรของเรานั้น ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง
  • เราจะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่คุณไว้วางใจ

     ในปัจจุบันนี้มี บริษัทรับเหมาก่อสร้าง อยู่มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นบริษัทที่เน้นการก่อสร้างบ้าน หรือที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ต้องการจะสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ อย่างเช่น อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างฟาร์ม ก็จะพบกับความยากลำบากในการหาบริษัทที่จะเข้ามาดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีความเป็นมืออาชีพ หากคุณกำลังมองหา บริษัท รับเหมาก่อสร้าง งานขนาดใหญ่ บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทก่อสร้าง ที่มากด้วยประสบการณ์และรับ งานก่อสร้าง ทั้งโรงงาน อาคารสำนักงาน ไม่เว้นแม้แต่ฟาร์มปศุสัตว์ อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการทำ โครงการก่อสร้าง มากมาย โดยทีม ช่าง ที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญระดับมืออาชีพ บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอยุธยา แต่สามารถรับ งานก่อสร้าง และ งานรับเหมา ได้ทั่วประเทศ โดยทีม ช่าง ที่มีฝีมือและประสบการณ์ จึงทำให้คุณนั้นสบายใจกับการมอบหมายงานก่อสร้างให้เรา บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และชำนาญ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างโรงงาน อาคารพาณิชย์ ก่อสร้างฟาร์ม ก่อสร้างถนน ทางบริษัทมีการให้ บริการก่อสร้างแบบครบวงจร ตั้งแต่ การออกแบบ วางแผนการใช้วัสดุ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีบริการดำเนินการเรื่อง เอกสารขออนุญาตการก่อสร้าง เพียงแค่แจ้งสิ่งที่ต้องการก็จะได้รับบริการอย่างยอดเยี่ยมและซื่อสัตย์ ในราคาที่ประหยัด เป็นธรรม และสมเหตุสมผล หากคิดถึง บริษัทก่อสร้าง คิดถึง บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผลงานดี มีความปลอดภัย มั่นใจคุณภาพ ติดต่อเรา