บริการของเรา

ร่วมงานกับเรา

Vision

 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรชั้นนำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีคุณภาพและยั่งยืน

Mission

1. เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการก่อสร้าง โดยจะดำเนินธุรกิจก่อสร้างให้ครบวงจร
2. สร้างผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและทันต่อเวลาเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
3. มุ่งมั่นจัดหาวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ
4. ลดการสูญเสียที่เกิดจากการก่อสร้างให้เป็นศูนย์เพื่อลดต้นทุนในการก่อสร้างให้มากที่สุด
5. เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าประมูลงานโครงการใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อยกระดับให้เทียบเท่าบริษัทอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า
6. พัฒนาองค์กรและบุคลกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง
7. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงพร้อมพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักเพื่อความยั่งยืน

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น

19/4 หมู่ 5  ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

โทร.097-0036040 , 086-3305578