ผลงานของเรา

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าที่เคยให้บริการ

รายชื่อลูกค้าที่เคยให้บริการ หน่วยงานเอกชน
บริษัทในเครือ CPF

 • งานก่อสร้างอาคารประกอบ , อาคารสำนักงานบ้านพักพนักงาน , ถนนคอนกรีต , รั้ว , อาคารเก็บน้ำ RO , SUPPORT  ลำเลียงอาหาร , ฐานไซโล , บ่อเก็บน้ำ , ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์ชัยภูมิ 2 อ.ห้วยต้อน , และฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์ชัยภูมิ 4  อ.กุดตุ้ม จ.ชัยภูมิ
 • งานก่อสร้างอาคารประกอบ , ถนนคอนกรีตภายในฟาร์ม , และอาคารประกอบ ณ ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์โคกตูม บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) อ.โคกตูม  จ.ลพบุรี
 • งานก่อสร้างบ่อเก็บน้ำขนาด 800 ลบ.ม และติดตั้งระบบประปาเมน ฟาร์มสุกรโคกตูม บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จ.ลพบุรี
 • งานก่อสร้าง BUNKER โรงเรือนพักแม่โค ฟาร์มโควังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 • งานเตรียมพื้นที่ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัย และโรงงานซอส บริษัท ซีพีเอฟ
  (ประเทศไทย) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานก่อสร้างทางเทวัตถุดิบ และโครงสร้างรับตะแกรงร่อน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานทางเทพร้อม Truck Dump Tower และ Truss ลำเลียงอาหาร งานเทลาน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม จ.ลพบุรี
 • งานสร้างกำแพงกันดิน ฐานรากตาชั่งและแท่นวาง Meal Silo ถังเก็บน้ำดับเพลิง ขนาด 250 ลบ.ม โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานถมดิน งานก่อสร้างอาคาร Kaizen Shop งานถนนคอนกรีต และลานจอดรถ  โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • งานเคลียริ่งพื้นที่ ก่อสร้างโรงงานซอส อ.วังน้อย จ.อยุธยา
 • ฯลฯ

รายชื่อลูกค้าที่เคยให้บริการ
หน่วยงานเอกชนอื่น

 • งานรับเหมากำแพงกันถ่านหิน บริษัท เอเชีย กรีน เอเนอจี มหาชน จำกัด
 • งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร และเทถนนคอนกรีต บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) อ.พุกร่าง จ.สระบุรี
 • งานรับเหมาก่อสร้าง และต่อเติมอาคาร บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานเหมาทำกำแพงกันน้ำ บริษัท โอสถสภา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานก่อสร้างถนนคอนกรีต และกำแพงกันดิน บจก.ดอธ เรสโซลูชั่น จ.สระบุรี
 • งานก่อสร้างโกดัง และเทคอนกรีต หจก.อู่สหะกิจ หนองแค จ.สระบุรี
 • ก่อสร้างบ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้านธาราฟ้าใส พันดารา จ.สระบุรี
 • ฯลฯ

รายชื่อลูกค้าที่เคยให้บริการ หน่วยงานราชการ

 • งานรับเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลบ้านหมอ จ.สระบุรี
 • งานก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 260 ที่นั่ง โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานโครงการลานกีฬา ที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดป๊อกแป็ก อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
 • งานโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. แบบโล่งมีหลังคาคลุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • งานวางท่อระบายน้ำ Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 94 ม. เทศบาลตำบลกกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี
 • งานก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ สำนกงานที่ดิน จ.สระบุรี สาขาพระพุทธบาท
 • งานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหลังคาคลุมลานสนามกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบรหารส่วนตำบลสวนพริก อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ฯลฯ