บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น

A title

Image Box text

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง แรกเริ่มก่อตั้งในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น เมื่อวันที่ 18 เมษายน  2555 โดยคุณสมลักษณ์  เชื้อสุวรรณ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างมากว่า 10 ปี ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2,000,000  บาท รับงานรับเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร งานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างสำนักงาน ทั้งในส่วนงานราชการ และเอกชนต่างๆ

ปี 2557

ขึ้นทะเบียนคู่ค้า (vender list) กับส่วนงานก่อสร้างกลาง ของ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) สามารถเข้าร่วมประมูล งานก่อสร้าง ที่หลากหลายมากขึ้น จากที่รับงานซ่อมสร้างใน โรงงาน ทางบริษัทสามารถเข้าร่วมประมูล งานก่อสร้าง ทั้งหมดในเครือซีพี ทั่วประเทศ ทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด และโรงงานแปรรูป

ปี 2561

ได้ก้าวขึ้นมารับงานโครงการใหญ่เป็นครั้งแรก โดยเริ่มจากงาน โครงการก่อสร้าง อาคารประกอบ ณ ฟาร์มชัยภูมิ 2 และ 4 ที่ จังหวัดชัยภูมิ มูลค่าของโครงการ ทั้งสิ้น 50,000,000 บาท ระยะเวลา ก่อสร้าง 6 เดือนต่อ 1 โครงการๆละ 13 หลัง

ปี 2562

นับเป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญของบริษัท บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 5,000,000 บาท เพื่อรองรับมูลค่างานที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสำนักงานใหญ่ และอาคารประกอบงาน เพื่อรองรับงานที่ต้องประกอบก่อนการติดตั้งที่ต้องใช้พื้นที่มากขึ้น

ปัจจุบัน บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการแปรสภาพจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด โดยมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยคุณสมลักษณ์ เชื้อสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตของบริษัทฯที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อรองรับมูลค่างานที่มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ในราคาที่เหมาะสม จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า