บริษัทรับเหมาก่อสร้าง SWNP สุวรรณพัฒน์

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง แรกเริ่มก่อตั้งในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น เมื่อวันที่ 18 เมษายน  2555 โดยคุณสมลักษณ์  เชื้อสุวรรณ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างมากว่า 10 ปี ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2,000,000 บาท ในการรับงานรับเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร งานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างสำนักงาน ทั้งในส่วนงานราชการ และงานเอกชนต่างๆ

ปี 2557

“ขึ้นทะเบียนคู่ค้า (vender list)” กับ “ส่วนงานก่อสร้างกลางของ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)” จึงทำให้สามารถเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างที่หลากหลายได้มากขึ้น จากที่รับงานซ่อมสร้างใน โรงงาน ทางบริษัทก็สามารถเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างทั้งหมดในเครือซีพีได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด และโรงงานแปรรูป

ปี 2561

ได้ก้าวขึ้นมา “รับงานโครงการใหญ่เป็นครั้งแรก” โดยเริ่มจากการทำงานโครงการก่อสร้าง “อาคารประกอบ” ณ ฟาร์มชัยภูมิ 2 และ 4 ที่ จังหวัดชัยภูมิ รวมมูลค่าของโครงการทั้งสิ้นเป็นจำนวน 50,000,000 บาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 6 เดือนต่อ 1 โครงการ ซึ่งจะมีโครงการละ 13 หลัง

ปี 2562

นับเป็น “การเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญของบริษัท” โดยบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท เพื่อรองรับมูลค่างานที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมทั้งซื้อที่ดิน ในการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ และอาคารประกอบงาน เพื่อให้รองรับงานที่ต้องประกอบก่อนนำไปติดตั้ง ซึ่งต้องใช้พื้นที่มากขึ้น

ปัจจุบัน “บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด” ได้ดำเนินการแปรสภาพจาก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” กลายมาเป็น “บริษัทจำกัด” ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยคุณสมลักษณ์ เชื้อสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตของบริษัทฯ ที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อรองรับมูลค่างานที่มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ในราคาที่เหมาะสม จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าทุกคน