งานกำแพงกันดิน เขื่อนป้องกันตลิ่ง และรั้ว

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ : 75 วัน