งานโกดัง และคลังสินค้า

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางเทพร้อม Truck Dump Tower และ Truss ลำเลียงอาหาร
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : สระบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ : 150 วัน

ชื่อโครงการ : โครงก่อสร้างงาน TRUSS ลำเลียง
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน