งานอาคาร และสำนักงาน

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริการส่วนตำบลหนองปลิง
หน่วยงาน : องค์การบริการส่วนตำบลหนองปลิง
จังหวัด : สระบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ : 270 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริการส่วนตำบลหนองจิก
สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริการส่วนตำบลหนองจิก ต.หนองจิก อ.หนองแค
หน่วยงาน : องค์การบริการส่วนตำบลหนองจิก
จังหวัด : สระบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ : 350 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต (อาคาร คสล. 4 ชั้น) พื้นที่ใช้สอย 1,788 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง : ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าเรือ
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ : 400 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ และอาคารพักพิงหมาแมว
สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลเมืองทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองทับกวาง
จังหวัด : สระบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ : 120 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ เก็บของกลาง
สถานที่ก่อสร้าง : สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ : 350 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างบ้าน 2 ชั้น ในสไตล์โมเดิร์น
สถานที่ก่อสร้าง : ต.จำปา อ.ท่าเรือ
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ : 240 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสรางอาคารประกอบ ในฟาร์มไก่พันธุ์ชัยภูมิ 2
สถานที่ก่อสร้าง : ฟาร์มไก่ชัยภูมิ 2
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : ชัยภูมิ
ระยะเวลาดำเนินการ : 210 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสรางอาคารประกอบ ในฟาร์มไก่พันธุ์ชัยภูมิ 4
สถานที่ก่อสร้าง : ฟาร์มไก่ชัยภูมิ 4
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : ชัยภูมิ
ระยะเวลาดำเนินการ : 210 วัน

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อ.วังน้อย
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ : 150 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลังที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อ.บางประอิน
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ : 120 วัน

ชื่อโครงการ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 3 คูหา
สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอท่าเรือ
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ : 240 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง : ต.จำปา อ.ท่าเรือ
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ : 180 วัน

ชื่อโครงการ : สถานที่พักพิงสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนขัตติยราชนารี
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์วิจัยและบำรังพันธุ์สัตว์ทับกวาง
หน่วยงาน :
จังหวัด : สระบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ : 180 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหลังคาคลุมสนามกีฬาเอนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ : 120 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ๒ และอาคารหอสมุด
สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนจอมสุรางค์อุปภัม
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ : 75 วัน