ลูกค้าของเรา

ลูกค้าที่เคยให้บริการ

รายชื่อลูกค้าที่เคยให้บริการ หน่วยงานเอกชน
บริษัทในเครือ CPF

 • งานก่อสร้างอาคารประกอบ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน ถนนคอนกรีต , รั้ว, อาคารเก็บน้ำ  RO  , SUPPORT  ลำเลียงอาหาร , ฐานไซโล บ่อเก็บน้ำ ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์ชัยภูมิ อ.ห้วยต้อนและ อ.กุดตุ้ม จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 โครงการ , ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี , ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์โคกตูม อ.โคกตูม
  จ.ลพบุรี บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
 • งานก่อสร้างบ่อเก็บน้ำขนาด 800 ลบ.ม และติดตั้งระบบประปาเมน ฟาร์มสุกรโคกตูม บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จ.ลพบุรี
 • งานก่อสร้าง BUNKER โรงเรือนพักแม่โค ฟาร์มโควังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 • งานเตรียมพื้นที่ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและโรงงานซอส บริษัท ซีพีเอฟ
  (ประเทศไทย) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานก่อสร้างทางเทวัตถุดิบและโครงสร้างรับตะแกรงร่อน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานทางเทพร้อม Truck Dump Tower และ Truss ลำเลียงอาหาร งานเทลาน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม จ.ลพบุรี
 • งานสร้างกำแพงกันดิน ฐานรากตาชั่งและแท่นวาง Meal Silo ถังเก็บน้ำดับเพลิง ขนาด 250 ลบ.ม โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานถมดิน งานก่อสร้างอาคาร Kaizen Shop งานถนนคอนกรีตและลานจอดรถ  โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • ฯลฯ

รายชื่อลูกค้าที่เคยให้บริการ หน่วยงานเอกชนอื่นๆ

 • งานรับเหมาก่อสร้างอาคารและเทถนนคอนกรีตให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) อ.พุกร่าง จ.สระบุรี
 • งานรับเหมาก่อสร้างและต่อเติมอาคารให้กับบริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานเหมาทำกำแพงกันน้ำ บริษัท โอสถสภา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานก่อสร้างถนน งานเทดาด และงานอาคารประกอบทั้งหมดโครงการ ก่อสร้างฟาร์มไก่พันธุ์ พีพี แก่งคอย ที่ บริษัท ไก่พันธุ์ พีพี แก่งคอย จำกัด จ.สะบุรี
 • งานก่อสร้างถนนคอนกรีตและกำแพงกันดิน บจก.ดอธ เรสโซลูชั่น จ.สระบุรี
 • งานสร้างโกดัง และเทคอนกรีต หจก.อู่สหะกิจ หนองแค
  จ.สระบุรี
 • งานก่อสร้างบ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้านธาราฟ้าใส พันดารา
  จ.สระบุรี
 • ฯลฯ

รายชื่อลูกค้าที่เคยให้บริการ หน่วยงานราชการ

 • งานรับเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลบ้านหมอ จ.สระบุรี
 • งานก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 260 ที่นั่ง โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานโครงการลานกีฬา ที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดป๊อกแป็ก อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
 • งานโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. แบบโล่งมีหลังคาคลุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • งานวางท่อระบายน้ำ Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 94 ม. เทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 • งานก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ สำนกงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท
 • งานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหลังคาคลุมลานสนามกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบรหารส่วนตำบลสวนพริก ตำบลสวนพริก อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ฯลฯ