BOQ งานก่อสร้าง เอกสารชุดนี้สำคัญยังไง ?

BOQ งานก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างหลายๆ คนอาจจะเคยสังสัย หรือมีคำถามติดอยู่ในใจว่า ทำไม ? BOQ งานก่อสร้าง ถึงมีความสำคัญมากๆ เวลาที่เราจะทำการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้เข้ามาทำการซ่อมแซม รีโนเวท หรือก่อสร้างอาคารขึ้นมาสักหนึ่งหลัง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานก่อสร้างบ้าน อาคารพานิชย์ สำนักงาน โกดัง คลังสินค้า ไปจนถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ อีกมากมายเลย

ถ้าหากว่าเรามองแค่เพลินๆ BOQ ก็คงเป็นแค่เอกสารชุดหนึ่งที่อาจจะมี หรือไม่มีก็ได้ เพราะดูไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายกับการลงมือทำงานก่อสร้างของช่างผู้รับเหมาฯ อารมณ์ประมาณว่าจะมีหรือไม่มีเจ้า BOQ ตัวนี้ ช่างผู้รับเหมาฯ ของเราก็ทำการก่อสร้างได้อยู่แล้ว ซึ่งบอกเลยว่าเป็นจุดบอดที่อาจจะทำให้งานก่อสร้างของเรานั้นขาดคุณภาพ และมาตรฐานได้ง่ายมาก

ในบทความนี้.. ชาว SWNP บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรอย่างพวกเรา ก็เลยอยากจะมาคลายความสงสัย พร้อมแชร์เกร็ดสาระน่ารู้เล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยทำให้ทุกๆ คนเนี่ยได้รู้จัก แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับคำว่า BOQ ในงานก่อสร้าง กันมากขึ้น..

BOQ งานก่อสร้าง คืออะไร 

BOQ ในงานก่อสร้าง คืออะไร

Bill of Quantities หรือที่เรามักจะเรียกกันย่อๆ ว่า BOQ ก็คือชุดเอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างทุกประเภท ทั้งในส่วนของค่าวัสดุ ค่าแรง รวมไปถึงรายละเอียดปริมาณการใช้งาน และอัตราราคาต่อหน่วยของสิ่งของต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการทำงานก่อสร้างในโครงการนั้นๆ ซึ่งจะมีทั้งรายละเอียดของงานหรือวัสดุที่ใช้  ปริมาณรวม ค่าวัสดุต่อหน่วย ค่าวัสดุรวม ค่าแรงต่อหน่วย ค่าแรงรวม ราคารวม เป็นต้น 

โดย ตัวอย่าง ของการทำเอกสาร BOQ เบื้องต้นของการทำงานก่อสร้างทุกประเภท จะถูกแยกหมวดหมู่ไปตามลักษณะในการทำงานก่อสร้าง ซึ่งหลักๆ จะมีทั้งหมด 4 หมวดหมู่ด้วยกัน ดังนี้

 • หมวดหมู่การเตรียมงาน จะแสดงรายละเอียดและค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการเตรียมงานก่อสร้าง เช่น งานปรับหน้าดิน หรือ งานรื้อถอนต่างๆ เป็นต้น
 • หมวดหมู่งานโครงสร้าง จะแสดงรายละเอียด ปริมาณของ และค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับงานโครงสร้าง เช่น คอนกรีต เหล็กโครงสร้าง แม่แบบ เป็นต้น
 • หมวดหมู่งานสถาปัตยกรรม จะแสดงรายละเอียดและค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับงานหลังคา งานพื้น งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง รวมไปถึงงานทาสีด้วย 
 • หมวดหมู่งานระบบ จะแสดงรายละเอียดและค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับงานประปาและสุขาภิบาล งานไฟฟ้า และงานเดินท่ออากาศ

ทำไม BOQ งานก่อสร้าง ถึงสำคัญ

หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับ BOQ กันไปบ้างแล้วนะคะ จะเห็นได้เลยว่า BOQ นั้นเป็นชุดเอกสารที่มีความสำคัญมากๆ ในการทำงานก่อสร้าง เพราะสามารถช่วยประเมินให้เห็นถึงภาพรวมเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการวัสดุ และรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่จำเป็นต้องใช้ของงานโครงการก่อสร้างนั้นๆ ซึ่งความสำคัญหลักๆ ที่ทำให้วงการก่อสร้างต้องมีเอกสารที่เรียกว่า BOQ เอาไว้ในการทำงานรับเหมาก่อสร้างจะมีอยู่ 3 ข้อด้วยกัน ดังนี้ 

BOQ ในงานก่อสร้าง สำคัญยังไง

เอกสาร BOQ ใช้ยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคารได้ 

ถ้าหากว่าเราอยากจะทำการยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคาร เพื่อนำวงเงินมาใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง เราสามารถที่จะนำเอกสาร BOQ ชุดนี้ยื่นประกอบการพิจารณในการขออนุมัติสินเชื่อได้ ซึ่งการมีเอกสาร BOQ จะทำให้การยื่นขอสินเชื่อของเรานั้นง่าย แล้วก็มีความราบรื่นมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ธนาคารก็จะทำการประเมินและพิจารณาว่าวงเงินที่เรายื่นขอสินเชื่อนั้น มีความสอดคล้องกับรายละเอียดของเอกสาร BOQ ที่ระบุมาหรือไม่ และทำการอนุมัติสินเชื่อให้ตามความเหมาะสม

เอกสาร BOQ ใช้เปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมาฯ เจ้าอื่นได้ 

การมีเอกสาร BOQ นั้นจะช่วยทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของงบประมาณที่ต้องใช้ในการทำงานก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างอาคารต่างๆ ได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายการวัสดุ และรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะนำเอาข้อมูลใน BOQ ของผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละเจ้ามาทำการเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัสดุต่างๆ ค่าแรงงาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างได้อย่างคุมค่า และเหมาะสมกับงบประมาณที่เราตั้งไว้อีกด้วย

เอกสาร BOQ ใช้กำหนดมาตรฐาน และควบคุมการตรวจงานได้

อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเอกสาร BOQ นั้นจะระบุรายละเอียดของรายการวัสดุเอาไว้อย่างชัดเจน ทำให่เราสามารถเช็คได้ว่างานก่อสร้างบ้าน หรือการก่อสร้างอาคารของเรานั้น จะต้องใช้วัสดุอะไรบ้างในการก่อสร้าง ดังนั้น BOQ จึงเป็นเสมือนลิสต์รายการที่ช่วยทำให้เราสามารถที่จะตรวจเช็คงานได้ว่าผู้รับเหมาฯ ได้งบประมาณและรายการวัสดุในการก่อสร้างตรงตามแบบมาตรฐานที่ถูกระบุเอาไว้ในรายละเอียดของ BOQ หรือไม่ ซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมงบประมาณ และคุณภาพในการทำงานก่อสร้างกันได้ง่ายขึ้น

อ่านบทความเพิ่มเติม : 

ข้อดีของการมี BOQ งานก่อสร้าง

การจัดทำเอกสาร BOQ นั้น นอกจากจะมีความสำคัญแล้ว ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาจุดเล็กๆ น้อยๆ และช่วยลดผลกระทบในการทำงานก่อสร้างไปได้เยอะมากๆ ซึ่งข้อดีหลักๆ ของการทำ BOQ ในงานก่อสร้างนั้น ก็จะมีดังนี้

BOQ ในงานก่อสร้าง มีข้อดียังไง

 • ผู้รับเหมาฯ ทำงานก่อสร้างได้ง่ายขึ้น เพราะในเอกสาร BOQ มีการระบุรายละเอียด และปริมาณวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างเอาไว้อย่างชัดเจน
 • ช่วยให้ผู้ว่าจ้าง สามารถเลือกผู้รับเหมาฯ ได้ง่ายขึ้น  เพราะสามารถเปรียบเทียบงบประมาณ รวมไปถึงราคาค่าจ้างในส่วนต่างๆ ที่ผู้รับเหมาฯ แต่ละเจ้าเสนอมาได้อย่างละเอียดครบถ้วน
 • การดำเนินงานก่อสร้างมีความรวดเร็วขึ้น เพราะมีการวางแผนในการสั่งวัสดุ และจัดหาแรงงานล่วงหน้า ทำให้สามารถดำเนินงานได้ตาแผนที่วางไว้

สรุปให้เลย BOQ งานก่อสร้าง สำคัญยังไง ?

ถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะซ่อมแซม รีโนเวท หรือก่อสร้างอาคารขึ้นมาสักหลัง BOQ งานก่อสร้าง นับว่าเป็นชุดเอกสารที่จำเป็นต้องมี เพราะจะช่วยให้การดำเนินงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคาร สำนักงาน โกดัง คลังสินค้า หรือถนนทางเดินเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งเหตุผลที่ทำให้ BOQ หรือ เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสร้างสิ่งก่อสร้าง มีความสำคัญต่อการทำงานก่อสร้างหลักๆ จะมีอยู่ 3 ข้อด้วยกัน ดังนี้..

 • เอกสาร BOQ ใช้ยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคารได้
 • เอกสาร BOQ ใช้เปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมาฯ เจ้าอื่นได้
 • เอกสาร BOQ ใช้กำหนดมาตรฐาน และควบคุมการตรวจงานได้

ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาร้านที่มีบริการ งานให้เช่า นั่งร้าน แบบเหล็ก  แบบถนน อุปกรณ์ก่อสร้าง และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างทุกชนิด หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ชั้นนำที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบรี สิงห์บุรี ฯลฯ ที่เปิดให้ บริการรับเหมาก่อสร้าง อย่างครอบคลุมครบวงจร

เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ ไปจนถึงการก่อสร้างคลังสินค้า สร้างโกดังสินค้า สร้างโรงงาน สร้างฟาร์ม สร้างอาคารประกอบ สร้างอาคารพานิชย์ สร้างบ้านโครงการจัดสรร สร้างถนน และงานก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย 

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ของเรานั้น ก็พร้อมที่จะให้บริการทุกคนได้เป็นอย่างดี ด้วยทีมงานก่อสร้างที่มีความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างทุกๆ ประเภท ทำให้ผลงานก่อสร้างที่ออกมานั้นมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักสากล และเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้เรายังให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้วยการคิด และประเมินราคาได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรม รวมถึงสามารถควบคุมงประมาณในการก่อสร้างได้ใกล้เคียงกับความต้องการของทุกคน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อเรา เพื่อพูดคุยเรื่องงานรับเหมาก่อสร้างกับบริษัท ก็สามารถโทรหาได้ที่เบอร์ 097-0036040 นี้เลยค่ะ ทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษาทุกโครงการ 

คลิ๊ก !! ดูผลงานเพิ่มเติ่มของเราได้ที่นี่

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร พร้อมเปิดให้เช่านั่งร้าน แบบเหล็ก อุปกรณ์ก่อสร้าง และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างทุกชนิดในราคาที่เหมาะสม และยุติธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

fourteen − nine =

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า