สาเหตุที่ทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงานกลางคัน

สาเหตุที่ทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงานกลางคัน

สาเหตุที่ทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงานกลางคัน

การดำเนินงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น การสร้างอาคาร หรือ การสร้างบ้าน เพื่ออยู่อาศัย รวมไปถึง งานก่อสร้างโครงการใหญ่ ๆ อย่างเช่น งานถนน งานก่อสร้างอาคารสูง งานฟาร์มปศุสัตว์ ต่างๆ การตัดสินใจจ้าง ผู้รับเหมา เข้ามาดูแลงานนั้น ๆ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะมันเป็นตัวกำหนดว่างบประมาณ ที่เราตั้งไว้ จะบานปลายหรือไม่ โอกาสสูงแค่ไหนที่ ผู้ว่าจ้าง จะถูกทิ้งงาน เมื่องานที่ทำออกมาแล้วจะเป็นไปตามความต้องการของเราหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความ แข็งแรงคงทน หรือ การออกแบบ นั้น ก็เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่ง ก่อนการตัดสินใจจะเลือก ผู้รับเหมา เราควรพิจารณาให้ดีเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาการทิ้งงานในภายหลัง ซึ่งเป็นปัญหาที่จะก่อให้เกิดปัญหาอีกมากมายตามมา นอกจากเสียเวลาแล้วยังต้องเสียงบประมาณที่ตั้งไว้อีกด้วย

ปัญหาของ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ไม่อยากจะพบเจอมากที่สุดใน งานก่อสร้าง นั้น คือปัญหาที่ ผู้รับเหมา ทิ้งงานกลางคัน เพราะมันสูญเสียทั้งเงินและเวลา ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย และอาจถึงขั้นเป็นคดีความฟ้องร้อง ต่อไปยืดยาวอีกด้วย และ สาเหตุที่ทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงานกลางคัน มีดังนี้

  1. ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคาตลาดมากเกินไป ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างที่เป็นบริษัทที่มีงบประมาณจำกัดบางครั้งก็ต้องเลือก ผู้รับเหมา ที่เสนอราคามาต่ำที่สุด แม้ว่าจะมี การวางแผน การก่อสร้างและการคำนวณต้นทุนเป็นอย่างดีแล้ว แต่บางครั้งงานเหล่านี้ก็อาจทำให้บริษัทขาดทุนจนทำให้ ก่อสร้าง ไปก็ไม่คุ้ม พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะทิ้งงานไปในที่สุด
  2. สัญญาว่าจ้าง ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างอะไรขึ้นมาจำเป็นจะต้องมีสัญญาว่าจ้างที่ระบุอย่างชัดเจนในกรณีที่ผู้รับเหมา ทิ้งงานกลางคันนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง หรือในกรณีที่เกิดปัญหาแล้วจะได้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นจึงต้องทำสัญญาโดยระบุข้อตกลงเกี่ยวกับการทิ้งงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียด
  3. การบริหารจัดการของ บริษัทรับเหมา ปกติแล้วการก่อสร้างนั้นจะแบ่งการ ชำระเงิน ออกเป็นงวด งวดแรกจะจ่ายที่ 30% หรือมัดจำเป็นจำนวนเงิน 10% ของราคาทั้งหมด เงินเหล่านี้บริษัทจะต้องนำเอาไปบริหารจัดการให้ดีเพื่อให้เพียงพอสำหรับการทำงาน แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการบริหารเงินจนทำให้มีปัญหาขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการลดสเปกของ หรือแม้แต่การทิ้งงาน
  4. เจอปัญหาที่ไม่คาดคิด มักจะมาในกรณีที่เป็นงานรีโนเวทหรือซ่อมแซม เป็นการแก้ปัญหาของสิ่งก่อสร้างที่พอมาถึงหน้างานแล้วช่างต้องเจอกับปัญหาที่คาดไม่ถึง สิ่งที่ตามมาคือความไม่มั่นใจในการแก้ปัญหา และการแก้ปัญหานั้นอาจใช้ต้นทุนจำนวนมากจนไม่คุ้มเสีย
  5. รับงานซ้อน ผู้รับเหมา บางรายนั้นต้องการที่จะเพิ่มรายได้ทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะรับงานซ้อน มักเกิดขึ้นเมื่องานใดงานหนึ่งใกล้เสร็จแล้ว จึงไปรับงานใหม่มาทั้งที่งานเดิมยังไม่เสร็จดี ทำให้บริษัทมักจะทิ้งงานในช่วงที่งานใกล้เสร็จแล้ว

วิธีป้องกันปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานกลางคัน

หากคุณไม่ต้องการให้ปัญหาการทิ้งงานกลางคันเกิดขึ้นใน งานก่อสร้าง ของตนเอง มีวิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถเลือกจ้าง ผู้รับเหมา ได้อย่างถูกต้องและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการทิ้งงานกลางคันตามมา นั่นก็คือ

  1. เปรียบเทียบราคา ผู้ว่าจ้างนั้นต้องดูว่าราคากลางของสิ่งก่อสร้างตนเองนั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ งบประมาณที่เรามี ควรใช้ วัสดุ สเปค ประมาณไหน จะช่วยให้เราสามารถเลือกจ้าง บริษัทรับเหมา หรือ ผู้รับเหมา ที่เหมาะสมกับงบประมาณที่เรามี เมื่อ บริษัทรับเหมา ได้เงินในปริมาณที่เหมาะแก่การทำงานก็จะทำให้พวกเขาทุ่มเทในการทำงานไม่ทิ้งงานกลางคัน
  2. ตรวจสอบประวัติ ก่อนจ้างงานควรตรวจสอบประวัติบริษัทว่าเคยมีประวัติการทิ้งงานในอดีตหรือไม่ คุณภาพในการทำงานเป็นอย่างไร ผลงานที่ผ่านมาตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ สามารถสอบถามได้ทั้งจากอดีต ลูกค้า ที่เรารู้จัก หรือขอข้อมูลลูกค้าในอดีตจากบริษัท หรือดูข้อมูล ประวัติผลงาน ตามช่องทางบนอินเทอร์เน็ตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Google และ Facebook นอกจากตรวจสอบประวัติการทิ้งงานแล้ว ควรตรวจสอบประวัติการรับงานซ้อน คุณภาพของ สิ่งก่อสร้าง และประสิทธิภาพในการทำงานของช่างด้วย
  3. สัญญาว่าจ้าง ในการทำสัญญาว่าจ้างนอกจากจะระบุขอบเขตของงาน ปริมาณการเบิกจ่ายเงื่อนไขต่างๆ ให้ชัดเจน นอกจากนี้ ควรมีการระบุถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการทิ้งงานอย่างชัดเจน อย่างเช่นระบุว่า บริษัท นั้นจะต้องทำงานตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ไม่มีการทิ้งงาน หากมีการทิ้งงานกลางคันยินดีที่จะจ่ายเงินชดเชยพร้อมทั้งจ่ายเงินคืนในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายไปให้ตามค่างวดที่กำหนดไว้แล้ว
  4. ตรวจสอบปัญหาในหน้างาน ในกรณีที่เป็นงานปรับปรุงหรือซ่อมแซมเราต้องตรวจสอบปัญหาภายในหน้างานว่าเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหน เพื่อที่เราจะได้แจ้งให้กับบริษัทได้อย่างถูกต้อง บริษัทจะได้พิจารณาว่าตนเองนั้นมีความสามารถมากพอที่จะแก้ไขปัญหาหรือไม่ ปริมาณค่าจ้างนั้นเพียงพอต่อการดำเนินงานหรือเปล่า ก็จะช่วยให้ปัญหาการทิ้งงานจากการพบเจอปัญหาหน้างานหมดไป

หากท่านใดที่กำลังมองหา ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สะบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และ ฯลฯ บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นอีกบริษัทที่รับงานแบบไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น งานโครงการเล็ก หรือ โครงการใหญ่ งานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างงานถนน ก่อสร้างงานฟาร์ม หรือ อาคารพาณิชย์ และมี อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ครบคันพร้อมให้บริการ หากคิดถึง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ให้คิดถึง บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น ผลงานดี มีความปลอดภัย มั่นใจในคุณภาพ ทางบริษัทมีทีม ช่างผู้เชี่ยวชาญ มี วิศวกร ในการควบคุมงาน ดูแลงานก่อสร้าง โครงการของท่านให้สำเร็จ ตามกำหนดการและงบประมาณที่ท่านได้วางไว้ ยินดีให้คำปรึกษาทุกโครงการโทร 097-0036040

ผลงานของเรา

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
19/4 หมู่ 5 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
เว็ปไซต์ : 
www.suwannaphat.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

14 − five =

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า