ข้อดีของการ เช่า อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือช่าง และ เครื่องจักร

เช่า อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือช่างและเครื่องจักร

ข้อดีของการ เช่า อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือช่าง และ เครื่องจักร

เพราะการซื้อ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ก่อสร้าง คือการใช้เงินก้อนใหญ่ในการลงทุนสำหรับช่าง หรือ ผู้รับเหมา หลายย่อย เพราะในอนาคตเราอาจไม่รู้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะได้รับโอกาสรับ งานก่อสร้าง ข้างหน้าจะเป็นแบบไหน ดังนั้น การเช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือ เครื่องมือช่าง เครื่องจักร เป็นทางเลือกอย่างนึงให้กับ ช่าง หรือ ผู้รับเหมา ก่อนการตัดสิ้นใจ ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง หรือ เครื่องมือ เครื่องจักร ประเภทต่างๆ ทำให้ไม่สูญเสียเงินก้อนไม่ว่าจะเกิดสภาวะฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม หากคุณเลือกที่จะ เช่าเครื่องมือ หรือ เครื่องจักร นั้นได้รับประโยชน์อะไรต่อบริษัทคุณบ้าง

การเช่า อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือช่างและเครื่องจักร แทนการซื้อ มีข้อดีอะไรบ้างสำหรับผู้รับเหมามานานหรือเริ่มต้นรับเหมา

 1. เครื่องมือ ก่อสร้าง หรือ เครื่องจักร ที่คุณใช้บ้างครั้ง บ้างคราว หาก โครงการ ก่อสร้าง ของคุณต้องการ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ก่อสร้าง
  ที่ใช้เฉพาะช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น และอุปกรณ์ ดังกล่าว จะต้องวางไว้เฉยๆ จะดีกว่าไหมถ้าคุณเลือกวิธีโดย การเช่า แทน การซื้ออุปกรณ์ ดังกล่าว คุณไม่ต้องเสียเงินก้อนโต และไม่ต้องกังวลกับการที่ต้องรักษาดูแล หรือ การเคลื่อนย้าย เอาเวลาไปตัดสินในรายได้ด้านอื่นอาจจะดีกว่า
 2. การเช่า เครื่องมือ เครื่องจักร คุณอาจจะได้เจอ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ ตอบโจทย์ในการทำงาน ของคุณมากกว่า ตลาด เครื่องมือ เครื่องจักร ตอนนี้ มีการแข่งขันกันเป็นอย่างมาก บริษัทให้เช่า แต่ละ บริษัท ก็จะนำเสนอ เครื่องมือ เครื่องจักรรุ่นใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้า และมีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเร็ว และแม่นยำเที่ยงตรงมากว่า แถมยังประหยัด แรงงาน อีกด้วย
 3. หลีกเลี่ยงค่าบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร อีก ข้อดีของการ เช่า อุปกรณ์ก่อสร้าง หรือ เครื่องมือ เครื่องจักร ทางร้านที่ให้ เช่า จะมีการดูแลรักษา การซ่อมแซม ตรวจสอบ เครื่องมือ เครื่องจักร ก่อนให้บริการ มีการทดลองก่อนนำไปใช้งาน ข้อดีคุณอาจจะประหยัดในการส่วนของการจ้าง เจ้าหน้าที่มาดูแล เครื่องมือ เครื่องจักร อีกด้วย
 4. ไม่ต้องลงทุน ก่อสร้าง สถานที่ จัดเก็บ เครื่องมือ เครื่องจักร เมื่อไม่ได้ใช้งาน เครื่องมือ หรือ เครื่องจักร นั้น คุณจำเป็นต้องหาพื้นที่จัดเก็บ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในบริเวณพื้นที่ทำการรักษาดูแลได้ และต้องสร้างโกดังจัดเก็บที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจาก เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ บางชนิด มีขนาดใหญ่ เลยต้องใช้พื้นที่จัดเก็บและต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้ชำรุดหรือสึกหร่อ
 5. ลดต้นทุนการขนส่ง ข้อดีของ การเช่าเครื่องมือ เครื่องจักร ใช้ใน หน้างาน หรือ โครงการ บางโครงการ อาจจะอยู่ไกลกับที่ ตั้งของ บริษัท หรืออาจจะข้ามภาคข้ามจังหวัดเลยก็ได้ ต้องมีการเคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องจักร ไปที่หน้างานหรือโครงการนั้นๆ การเช่าเครื่องมือ เครื่องจักร บริเวณที่ใกล้หน้างานหรือโครงการ อาจจะเป็นทางเลือกอย่างนึง ของช่างหรือ ผู้รับเหมา เพื่อลดค่าจ่ายใน การขนส่ง หรือค่าส่วนต่างในส่วนอื่นๆอีกด้วย
 6. แสวงหาโอกาสรับงานใหม่ๆ โครงการก่อสร้าง บางโครงการ อาจจะต้องใช้ เครื่องมือพิเศษ เพื่อความสะดวก รวดเร็วให้กับ งานก่อสร้าง ประเภทนั้นๆ และต้องทำตามแบบมาตราฐานที่ทางผู้รับจ้างตั้งไว้ การซื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้อาจจะไม่สามารถทำงานได้กำไรและคุ้มค่า หรืออาจจะใช้ได้บางโครงการเท่านั้น เพื่อลดต้นในการซื้ออุปกรณ์ในส่วนนี้ การเช่าอุปกรณ์ ก่อสร้าง หรือ เครื่องจักร ชนิดนี้ อาจจะตอบโจทย์กว่าการซื้อมาใช้งานเองก็ได้
 7. ลดต้นทุนทางโอกาส หากคุณซื้อแทน การเช่า เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยมากนัก คุณอาจจะไม่มีเงินก่อนลงทุนต่อกับโครงการต่อไปก็ได้ นั้นอาจจะทำให้คุณเสียโอกาสที่คุณ อยากจะได้งานตามที่วางแผนไว้ก็ได้ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มโอกาสของคุณโดย การเช่า เครื่องมือ เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ก่อสร้าง แทน เพื่อทำให้มีเงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้างต่อไป
 8. ทำการหักภาษีโดยตรง ค่าเช่ามักจะถูกหักลดหย่อนทันทีเป็นค่าใช้จ่ายทาง ธุรกิจ แต่การซื้อ อุปกรณ์ก่อสร้างในทางกลับกันมักจะต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุของอุปกรณ์
 9. ปรับปรุงงบดุล ข้อดีการ เช่า เครื่องมือ เครื่องจักร เป็นข้อดีอีกอย่างนึงของ ฝ่ายบัญชี เป็นอย่างมาก ฝ่ายการเงินของคุณชอบในส่วนที่ว่าค่าใช้จ่ายในการเช่านั้นไม่ถือเป็นหนี้สิ้นในงบดุล คุณจึงสามารถ เช่าเครื่องมือ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์เพิ่ม

สรุป การเช่า อุปกรณ์ก่อสร้าง จาก ร้านเครื่องมือ เครื่องจักร หรือ ร้านเช่าอุปกรณ์ช่าง ดีอย่างไร

 • คุณไม่ต้องจ่ายเงินให้กับ อุปกรณ์ ที่คุณไม่ได้ใช้งาน เพราะคุณไม่ต้องซื้อไปวางไว้เฉยๆ
 • คุณมีโอกาสได้ใช้ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีเทคโนโลยีใหม่ ทำให้งานก่อสร้างให้เสร็จเร็วขึ้น
 • คุณไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาหรือค่า ช่างมาดูแล เครื่องมือ เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ก่อสร้าง
 • คุณไม่ต้องลงทุนหาพื้นที่จัดเก็บ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ก่อสร้าง
 • คุณไม่ต้องเสียค่าเสียค่า ขนส่ง เครื่องมือ เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ก่อสร้าง ในระยะทางไกลๆ

หากคิดถึง บริษัทรับเหมา ก่อสร้าง หรือ บริการให้ เช่าเครื่องมือ เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ก่อสร้าง ให้คิดถึง บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น ผลงานดี มีความปลอดภัย มั่นใจในคุณภาพ ทาง บริษัทมีทีม ช่างผู้เชี่ยวชาญ มี วิศวกรในการควบคุมงาน ดูแลงานก่อสร้าง และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ในงานก่อสร้าง ทำให้โครงการของท่านสำเร็จตามกำหนดการและงบประมาณที่ท่านได้วางไว้ ยินดีให้คำปรึกษา ทุกบริการ โทร 097-0036040

ผลงานของเรา
บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
19/4 หมู่ 5 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
เว็ปไซต์ : 
www.suwannaphat.com  E-mail : swnpcon@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

7 + 8 =

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า