การสร้างบ้าน

การสร้างบ้าน

การสร้างบ้าน

บ้าน คือ ความใฝ่ฝันของใครหลายคนๆ การจะซื้อบ้านสักหลัง หรือ สร้างบ้านสักหลัง ควรเป็นความฝันอีกขั้นของความสำเร็จ ที่หลายๆ คน ฝันถึงและถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายในชีวิต

การสร้างบ้าน สักหลังประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ รายล้อมมากมาย นอกจากความพร้อมในด้านการเงินแล้ว ทำเลที่ตั้ง แบบบ้าน วัสดุต่างๆ ที่ใช้ ผู้รับเหมาที่จะเลือกมาทำการสร้างบ้านให้เราและอีก ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ บ้านในฝันของเรา ออกมาเป็นรูปร่างให้เราได้อยู่อาศัย

นอกจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้ที่ใช้ในการประกอบการตัดสิ้นใจสร้างบ้านนั้น ในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆ ที่จะประกอบเป็นบ้านนั้น ก็มีความสำคัญมากเช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานระบบ งานภูมิทัศน์ ซึ่ง ทุกส่วนล้วนสำคัญและเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่ทุกขั้นตอน

งานโครงสร้าง

งานโครงสร้างบ้าน เป็นที่ต้องใส่ถึงเรื่องความแข็งแรงเพราะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักของบ้าน ผู้อยู่อาศัย และส่วนประกอบอื่นๆ ของบ้าน งานโครงสร้างมีทั้งส่วนใต้ดินและบนดิน ซึ่งในการเริ่มก่อสร้าง ต้องทำการลงเสาเข็ม (ความลึกขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ เพราะมีชั้นดินแข็งที่ลึกแตกต่างกัน หรือบางพื้นที่ไม่จำเป็นต้องมีเสาเข็ม) ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน เสา คาน พื้น ดาดฟ้า รวมถึงบันได นอกจากนี้ หากเป็นบ้านที่มีโครงสร้างบ้านอย่างอื่น เช่น งานผนังรับน้ำหนักที่ไม่มีเสาและคานในโครงสร้าง ผนังก็จะเป็นโครงสร้างของบ้านนั่นเอง

งานหลังคา

การก่อสร้างหลังคาหลังนั้น จะช่วยในการทำหน้าที่ช่วยกันแดดฝนให้บ้านก่อนก่อสร้างในส่วนอื่นต่อไป ซึ่งจะประกอบไปด้วย โครงหลังคา อเส ดั้ง อกไก่ ขื่อ แป จันทัน วัสดุที่ใช้มุงหลังคา เช่น กระเบื้องหลังคา และอุปกรณ์ประกอบหลังคาที่ช่วยเรื่องการระบายน้ำฝน การป้องกันความร้อน รวมถึงป้องกันหลังคารั่วซึม

งานฉนวน

ฉนวน มีคุณสมบัติในการกันความร้อนและกันเสียง ฉนวนกันความร้อน คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีความร้อน การนำความร้อน หรือความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุสองชิ้น หรือบริเวณสองบริเวณที่มีอุณหภูมิต่างกัน ซึ่งสามารถนำฉนวนกันความร้อนไปติดตั้งได้ทั้งในส่วนของหลังคา ฝ้าเพดาน และงานผนัง เพื่อลดความร้อนที่จะส่งผ่านเข้ามาภายในบ้าน ส่วนฉนวนกันเสียง จะเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ช่วยให้เสียงเดินทางผ่านยาก เพื่อกั้นเสียงไม่ให้ทะลุจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่ง เพื่อให้เสียงจากภายนอกบ้านไม่เข้ามารบกวนและป้องกันเสียงจากภายในบ้านไม่ให้รบกวนเพื่อนบ้าน

งานสถาปัตยกรรม

งานฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานมีหน้าที่ติดตั้งปิดความไม่เรียบร้อยของท่อสายไฟและงานระบบต่างๆ รวมถึงช่วยลดความร้อนที่มาจากทางหลังคาโดยตรง ถ้าติดตั้งคู่กับฉนวนกันความร้อน จะช่วยให้ลดความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และช่วยป้องกันฝุ่นละอองตามสายไฟและงานระบบอื่นๆที่อาจจะตกลงมาได้ ฝ้าเพดานแบ่งออกเป็นฝ้าภายในและฝ้าภายนอก ซึ่งฝ้าภายในมีหลายรูปแบบ เช่น ฝ้าฉาบเรียบ ฝ้าหลุม ฝ้าตีเว้นร่อง ฝ้าทีบาร์ ส่วนฝ้าภายนอกนั้ยจะนิยมใช้เป็นฝ้าชายคาระบายอากาศ เพื่อช่วยให้ระบายความร้อนที่โถงหลังคาได้ โดยฝ้าแต่ละรูปแบบก็สามารถเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ในตัวได้ตามความชอบของเจ้าของบ้าน สิ่งสำคัญคือระดับฝ้าเพดานควรมีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ใช้งาน และมีการติดตั้งที่ถูกวิธีตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในบ้าน

งานผนัง

ผนังมีหน้าที่กำหนดพื้นที่บ้านภายในที่ดินของเรา ป้องกันสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก รวมถึงแบ่งพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นสัดเป็นส่วนเพื่อความใช้สอยของผู้อยู่อาศัย ผนังเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็นผนังก่ออิฐหรือผนังโครงเบา ซึ่งประกอบไปด้วยโครงคร่าว และวัสดุแผ่นเบา และสามารถเว้นหรือเจาะช่องประตูหน้าต่างหรือผนังกระจกได้

งานประตู-หน้าต่าง

ประตู เป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงตัวบ้านและพื้นที่ภายในบ้าน แต่ละห้องได้อย่างสะดวก ส่วนหน้าต่าง จะช่วยให้เราสามารถรับแดด ลม และบรรยากาศจากภายนอก ซึ่งนอกจากประตูหน้าต่างที่เป็นช่องเปิดแล้ว อาจมีกระจกบานฟิกซ์ ไม่สามารถเปิดปิดได้ ที่ให้เราสามารถรับแสงแดดและวิวจากภายนอกได้เช่นกัน ที่สำคัญคือต้องติดตั้งอย่างถูกวิธีให้มีความแข็งแรงและไม่รั่วซึม

งานวัสดุตกแต่งปิดผิว

วัสดุตกแต่งปิดผิว เป็นวัสดุสำหรับ พื้น ผนัง เคาน์เตอร์ ทั้งภายในและภายนอกบ้าน สื่อถึงรสนิยมและสไตล์การตกแต่ง เราจึงมักจะเลือกจากความสวยงามและตอบโจทย์ความชอบของผู้อยู่อาศัย แต่ที่สำคัญควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ใช้งาน เป็นหลักด้วย ในงานก่อสร้างวัสดุแต่ละประเภทมีลักษณะ รายละเอียดการติดตั้ง ที่หน้างานแตกต่างกัน เช่น สีสัน ขนาด และความหนาวัสดุ ซึ่ง ควรคำนึงถึงระดับพื้นผิว รอยต่อ และการจบงานเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม

ครัว

ครัว เป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับการประกอบอาหาร สิ่งสำคัญคือต้องมีการติดตั้งระบบต่างๆให้พร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ระบบน้ำ ระบบไฟ ทั้งปลั๊ก สวิทช์ไฟ และแสงสว่าง รวมถึงระบบระบายอากาศที่เพียงพอ และวัสดุที่เลือกใช่ต้องสามารถทำความสะอาดได้ง่าย โดยเฉพาะส่วนที่ต้องสัมผัสกับอาหาร คราบน้ำมัน ควันต่างๆ และเลือกวัสดุพื้นที่ไม่ลื่นเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ เป็นส่วนที่ทุกคนต้องใช้งานเป็นประจำ ซึ่งควรคำนึงถึงความสะอาด สะดวก ปลอดภัย และไม่รั่วซึม ซึ่งโครงสร้างในการทำงาน ระบบกันซึม ระบบท่อน้ำดีน้ำเสียต้องสัมพันธ์กับสุขภัณฑ์ อ่าง และอุปกรณ์ต่างๆ เลือกใช้และ กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว เพื่อป้องกันปัญหารั่วซึมและกลิ่นรบกวน เลือกวัสดุพื้นที่ปลอดภัยไม่ลื่นและทำความสะอาดง่าย มีการระบายอากาศที่ดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้งาน

งานระบบ

งานระบบภายในบ้าน

งานระบบภายในบ้านประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า และ ระบบประปาสุขาภิบาล ซึ่งควรติดตั้งจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ส่วนงานระบบประปาและสุขาภิบาลเป็นงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายน้ำเพื่อใช้อุปโภคและบริโภคภายในบ้าน การเลือกถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ ท่อน้ำ รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำ นอกจากนี้ ยังอาจมีระบบอื่นๆ อีก เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบถ่ายเทอากาศอัตโนมัติ ระบบสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งควรกำหนดจุดติดตั้งไว้ เพราะมีผลต่อการตกแต่งและการเก็บความเรียบร้อยภายในบ้าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของเจ้าของบ้านในการสร้างบ้านเป็นหลัก

งานภูมิทัศน์

งานรั้ว

รั้วเป็นตัวบ่งบอกอาณาเขตที่ดินของเรา ควรที่จะมีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันสิ่งอันตรายต่างๆ ที่มาจากภายนอกบ้านได้ สร้างความเป็นส่วนตัว ให้เราสามารถทำกิจกรรมภายในบ้านได้อย่างสบายใจ งานฐานรากของรั้วควรควรที่จะรับน้ำหนักรั้วและแรงดันด้านข้างจากดินได้ โดยเลือกวัสดุและรูปแบบรั้วให้เหมาะสมกับรูปแบบที่อยู่อาศัย รวมถึงสไตล์และภาพรวมของบ้านเรา ที่สำคัญควรมีขนาดความสูงถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ที่จอดรถ

ที่จอดรถ หรือโรงจอดรถ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่หลายบ้านที่มีรถจำเป็นต้องมี ควรที่จะการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสมให้สามารถรับน้ำหนักรถและการใช้งานต่างๆ ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง และความลาดชันที่เหมาะสมกับประเภทรถที่เราใช้ เพื่อให้สามารถขับรถเข้าออกจากบ้านได้อย่างสะดวกสบาย และท้องรถไม่ขูดกับพื้น เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม คือ พื้นที่แข็งแรง และมีพื้นที่ไม่ลื่นหรือมันวาว รวมทั้งสามารถระบายน้ำได้ดีไม่มีขัง

จะเห็นว่า แต่ละองค์ประกอบของการสร้างบ้านมีความสำคัญ การติดตั้งที่ตามวิธีมาตรฐาน และเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ ช่างที่มีความชำนาญ รวมถึงควรจ้างผู้ควบคุมและตรวจสอบงานที่ดี และเมื่อก่อสร้างครบจนได้บ้านหนึ่งหลังแล้ว ต้องพร้อมสำหรับการตกแต่งภายในบ้านและการตกแต่งองค์ประกอบภายนอกโดยรอบบ้าน ให้การสร้างบ้านแบบที่เราต้องการ

หากท่านใดที่กำลังมองหา ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และ ฯลฯ บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นอีกบริษัทที่รับงานแบบไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น งานโครงการเล็ก หรือ โครงการใหญ่ งานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างงานถนน ก่อสร้างงานฟาร์ม หรือ อาคารพาณิชย์ และมี อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ครบคันพร้อมให้บริการ หากคิดถึง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ให้คิดถึง บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น ผลงานดี มีความปลอดภัย มั่นใจในคุณภาพ ทางบริษัทมีทีม ช่างผู้เชี่ยวชาญ มี วิศวกร ในการควบคุมงาน ดูแลงานก่อสร้าง โครงการของท่านให้สำเร็จ ตามกำหนดการและงบประมาณที่ท่านได้วางไว้ ยินดีให้คำปรึกษาทุกโครงการโทร 097-0036040

ผลงานของเรา

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
19/4 หมู่ 5 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
เว็ปไซต์ : 
www.suwannaphat.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

20 + six =

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า